Nithya Kuppusami Avatar

Temple at Mahabalipuram Group of Monuments at Mahabalipuram - India Nithka K

Temple at Mahabalipuram

Group of Monuments at Mahabalipuram – India